Sikkerhed og renovering

Når du som husejer eller som den ansvarlige i en ejendomsforening går i gang med renoveringsprojekter, så bliver sikkerheden ofte glemt. Selv i håndværkebranchen er der for mange ulykker. I denne artikel kan du læse mere om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du bør sørge for at have på plads, når du går i gang med at male dit hus eller rense etageejendommens tagrender.

Beskyt dit hoved

For det første skal du huske en god beskyttelseshjelm til dit dyrebare hoved. Der er mange forskellige opgaver i hjemmet, i haven og ved renovering, hvor en hjelm er en meget god idé.

Selv i haven kan det være smart at beskytte sit hoved. Hvis du har gang i den helt store omgang med træfældning eller nedskæring af store grene, så er det en skam at gå derfra med en hjernerystelse, fordi du får en kæmpe gren i hovedet.

Det samme gælder de lidt større projekter som renovering, her er det nemt at støde ind i skarpe kanter og betonhjørner, eller blive ramt af flyvende planker eller andet byggemateriale fra en kran.

Selv om du ikke selv er en del af renoveringen, men blot skal se på en enkelt time eller passere byggegrund og håndværkere, så husk hjelmen. Har du børn med på byggepladsen for at se den store traktor, så husk også altid at give dem sikkerhedshjelm og høreværn på.

På med masken

Skal facaden på huset renses, eller skal hele boligen males, så husk at bruge en maske. Produkter som maling, træpleje, facaderens eller andre midler til behandling af overflader i hjemmet kan være yderst giftige ved påførsel. De fleste produkter af den slags, vil ved påførsel udskille giftige dampe, som kan give alvorlige skader i kroppen ved indånding.

Selvom man skal huske at bruge maske, så er det også en god idé at holde pauser i arbejdet med jævne mellemrum. En maske må nemlig ikke sidde på ansigtet længere end 3 timer af gangen, da det kan påvirke din ilttilførsel kraftigt og gøre dig syg.

Også ved arbejde med eksempelvis nedrivning af vægge eller mure, er det vigtigt at benytte en støvmaske. Støvet i byggemateriale kan indeholde skadelige stoffer, som kan skade lunger, næse og hals.

Drop stigen

Når du går i gang med projekter som facaderens eller maling af huset, så kan en stige være en skrøbelig sag at arbejde med. Det kan faktisk være decideret farligt at benytte en stige, jo længere op du skal, særligt ved arbejde der kræver meget bevægelse og knofedt, så som rens af facade eller større malerarbejde. Når du læner sig fra side til side på stigen, og samtidig lægger kræfter i dine bevægelser, kan stigen let vippe eller vælte.

Derfor er det en kæmpe sikkerhed at benytte stilladser til større renoveringsprojekter, samtidig med at det gør arbejdet en del lettere, mere bekvemt og ikke mindst hurtigere.

Har du at gøre med malerarbejde af et mindre hus i et enkelt plan, så er et stillads ikke nødvendigt. Men arbejder du på huse i flere etager eller etageejendomme, er det uden tvivl det mest sikre. Omkostningerne til leje af stilladser og andet sikkerhedsudstyr, er derfor ikke et sted du vil spare, da det kan koste dig dit gode helbred eller i værste tilfælde liv.