Sådan starter din maskinproduktion

For mange virksomheder er det ikke nok med den gængse løsning. Måske den ikke passer ind i arbejd-flowet, måske den ikke er effektiv nok eller måske den ikke har et sikkerhedsniveau, der er tilsvarende de høje standarder, som virksomheden arbejder inden for.

Den god nyhed for denne type virksomheder er, at de kan få fremstillet deres egne løsninger, så de får en specialtilpasset funktion, der bidrager til et bedre eller mere sikkert arbejdsklima.

Sådan får man udviklet sine egne maskiner

Det kan umiddelbart lyde som en meget kompliceret proces at skulle have udviklet sit eget specialudstyr og maskineri. Men faktisk er de sværeste ofte at få den helt rette idé og fintænke den, så man kan præsentere den.

Maskinproduktion kan starte med alt fra behovet for et nyt produkt i en enkeltmandsvirksomhed til en meget avanceret maskine til en industrigigant. Uanset hvad, skal idéen kunne formuleres, så den dels bliver godkendt hos en potentiel bestyrelse eller investor, men også så den kan blive virkeliggjort af en maskinbygger.

Her starter processen med at formidle idéer og koncepter. Måske skal maskinbyggeren med ind på et fabriksområde eller lignende for at se sammenhænget mellem dele og helheder, måske det er nok at forklare. Igen vil det afhænge af kompleksiteten. Når din maskinbygger har forstået projektet, vil han udvikle en maskintegning – typisk først som en grovskitse. Denne forfines så løbende, indtil den til sidst er præcis og indeholder udregninger, der gør den videre produktion mulig.

Nu skal maskinen bygges. Det er ikke nødvendigvis samme sted, som der du har fået den tegnet. Det afhænger af denne produktionsenheds størrelse. Mange dygtige maskintegnere håndterer ikke selve produktionen, men har samarbejdspartnere, så de kan føre deres klienter sikkert videre og følge at tegninger og planer overholdes.

Når maskinen (måske i første omgang prototypen) er bygget, skal den testes. Der bliver naturligvis aldrig installeret maskineri, uden det er forsvarligt testet, da det skal anvendes i miljøer med levende mennesker og da det har indflydelse på produktionsevnen – og dermed indtjeningskapacitet.

Når maskinen er testet og godkendt, kan den tilknyttes produktionen eller dens andet formål. Nu skal personalet se og evt. lære at betjene maskinen, hvilket kan være en intern opgave eller ske via. træning fra maskinkonstruktøren.  Når dette er gjort fyldestgørende, er virksomheden klar til at nyde den ekstra funktion og arbejde bedre.