Sådan skabes bedre kommunikation på arbejdspladsen

Med tiden er der kommet flere og flere midler til måder, hvorpå vi kan kommunikere med hinanden, i forhold til for bare 20 år siden. Det gælder både privat men i særlig grad også på arbejdspladserne rundt omkring. Mange virksomheder benytter sig af flere kommunikationsveje, hvilket ikke er dårligt, men her handler det netop om at få skabt nogle klare regler og retningslinjer i virksomheden for, hvor ofte man skal tjekke op og hvilke midler, der skal anvendes til hvilke budskaber. Ellers kan det skabe mere forvirring end gavn. Vi har fundet 3 veje til at forbedre informationerne på arbejdspladsen, både når det gælder digitalt men også på gammeldags manér.

3 veje til god information på arbejdspladsen

Intranet
Et intranet er oplagt at etablere, så alle de ansatte kan blive informeret internt i virksomheden. Her kan der blive delt nyheder om nyt personale, kommende kampagner eller begivenheder, sygemeldinger eller ferieønsker. Et sted, hvor alle medarbejdere kan holde sig orienteret i hele virksomheden på kryds og tværs af afdelingerne.

Opslagstavler
Det kan for nogen virke utrolig gammeldags, måske nok mere for den nyere generation end den ældre. Ikke desto mindre er opslagstavler på arbejdspladspladsen en god måde at sprede budskaber og informationer på, så det er synligt for alle gennem hele arbejdsdagen. Man kan tjekke op på det flere gange, og det er samlet ét sted på kontoret eller kantinen, så det er synligt for alle hele tiden.

Et ekstra tip
, der gør opslagstavler brugbare på arbejdspladsen, er, at tavlerne er oplagte at anvende i forbindelse med kreative brainstorming og idégenerering. Billeder, citater, noter osv. er alt sammen noget, der kan blive hængt op fysisk på tavlen og som kan hænge synligt for alle medarbejderne.

Sociale medier
De sociale medier har længe været anvendt med formål til det personlige brug, men i stigende grad anvender mange virksomheder dem også til at oprette firmaarrangementer, afdelingsgrupper eller sider, hvor virksomhedskæder kan orientere sig om kollegaerne rundt om i landet, eller verden for den sags skyld.

Skab klare retningslinjer

På trods af at alle tre ovenstående kommunikationsveje kan være yderst brugbare i virksomheden, er det vigtigt, at man har fastlagt nogle klare regler for, hvilke medier, der bliver anvendt til hvilke budskaber og formål. Disse retningslinjer bør blive præsenteret i et fælles møde eller ved ansættelse af nyt personale.