Sådan skaber I mere trivsel på arbejdspladsen

I dag er det moderne at tale om trivsel på vores arbejdsplads. Men hvad er trivsel for en størrelse, hvorfor er den vigtigt – og hvordan får man mere af den, hvis det er så vigtigt?

Trivsel er et udtryk for at være velbefindende. Følelsen af at have overskud, gå-på-mod og generelt føle sig glad. Egentligt knytter begrebet sig til personlig sundhed, men det har ligeledes været en del af virksomhedernes ordbog i årevis, da social og personlig trivsel på arbejdspladsen er vigtig.

Og hvorfor er den så det, kunne man spørge? Medarbejdertrivsel er vigtig, fordi det giver et større engagement hos den enkelte medarbejder. Det betyder naturligvis, at han eller hun yder bedre, hvilket kan aflæses i højere produktivitet, bedre idéer og dermed også øget omsætning for virksomheden.

Desuden oplever virksomheder med stor trivsel på arbejdspladsen, at sygefraværet er nedbragt og at de ansatte har lyst til at være på arbejdspladsen. Sidstnævnte er en nøglefaktor, hvis man ønsker at fastholde de bedste ansatte og have de bedste kompetencer.

Sidst, men ikke mindst, fungerer glade ansatte ofte som fantastiske ambassadører for virksomheden. De fortæller ivrigt til deres nærmeste og i deres omgangskredse, at de er en del af en god arbejdsplads, når snakken falder på dette område. Det kan både være med til at skabe salg, men også tiltrække nye, værdifulde medarbejdere.

Okay, trivsel er vigtigt, men hvordan får vi mere?

Trivsel handler om personlig udvikling, nærvær og gode forhold på arbejdspladsen. Det er både et spørgsmål om at skabe et fysisk, men også psykologisk attraktivt miljø – både for gruppen og individet.

Mange danske virksomheder har styr på de helt basale ting, som at have et miljø, der understøtter de ansatte i deres daglige virke. Det kan man skabe med fysiske elementer som stillerum, hæve/sænkeborde, korrekt belysning, personalegoder m.m.

Men det er ikke nok med kun de fysiske rammer. Individet skal stimuleres med interessante og udfordrende opgaver, og individet skal gerne i løbende efteruddannelse eller gradvist tildeles mere ansvar. Kort fortalt skal der investeres i personlig udvikling. Det kan du læse mere om her.

Dertil spiller både top- og mellemleder en stor rolle for den enkelte medarbejder og er derfor vigtige personer for trivslen. De personer er nemlig med til at udforme den bærende kultur, og skal agere som rollemodeller.

Kort sagt er arbejdspladser med gode fysiske forhold, mulighed for personlig udvikling og gode kompetente top- og mellemledere attraktive steder for medarbejderne.