Sådan løser du konflikterne på arbejdspladsen

Vi vælger ikke selv vores kollegaer, men for det meste kan vi alligevel sagtens få et godt samarbejde op at køre. Hvis vi fra start af er kommet skævt ind på hinanden, kan det dog være svært at arbejde sammen.

Der kan nemt opstå konflikter på arbejdspladsen, hvad end de handler om uenigheder i forhold til løsning af opgaver, forskelle i løn eller noget helt tredje. Sådanne konflikter vil gå ud over vores trivsel på arbejdspladsen og måske også komme til at påvirke vores humør og overskud derhjemme. Derfor er det et must at få løst konflikterne på arbejdspladsen, hvis vi vil have en god hverdag og kunne gå glade på weekend.

 

Hvordan kan konflikten løses?

Nu sidder du måske med det helt oplagte spørgsmål i hovedet om, hvordan de her arbejdsrelaterede konflikter kan løses. Her vil svaret være, at en god idé kunne være at løse problemerne på arbejdspladsen med en mediator. En mediator er en konfliktmægler, der er ekspert i at vinkle sagen fra flere perspektiver og til at fremme parternes forståelse for hinandens synspunkter. På den måde kan der bygges bro, så det bliver nemmere for dem, der er uenige at nå hinanden. Allerede her er man tæt på at kunne finde en fælles løsning, der fungerer for alle.

 

Når konflikten er løst, vil alle igen kunne lægge deres energi i arbejdsopgaver, og det vil blive en bedre arbejdsplads. Medarbejderne vil ikke længere møde på arbejde med ondt i maven, og de vil slippe for ubehagelige frokostpauser med den kollega, de var i konflikt med.

 

Forståelse og accept

Det er umuligt at blive enige om alt. Vi er alle forskellige og har ikke de samme tilgange til arbejdsopgaverne eller den samme måde at gribe arbejdet an på. Dette behøver dog ikke være et problem. Det er ikke mediatorens mål at nå frem til fuldkommen enighed mellem parterne. Dét, der til gengæld er vigtigt, er, at forskellighederne bruges som en styrke frem for en svaghed. Hvis vi lærer at forstå de andres synsvinkler, vil de være meget nemmere at acceptere. Når vi er i stand til at acceptere disse forskelle, kan konflikterne løses og fremadrettet undgå at opstå.

 

Med hjælp fra en mediator vil arbejdspladsen blive et rarere sted at være, og medarbejderne vil være gladere og dermed i stand til at udføre et bedre stykke arbejde. Det er dermed bare om at komme i gang.