Sådan køber du andelsbolig

Køb af andelsbolig hvordanEn andelsboligforening består af flere andele – boliger. Når du investerer i en andel er du andelshaver ligesom de andre, der bor i andelsboligforeningen. Du betaler et engangsbeløb for andelen og det medfølgende andelsbevis. Derudover skal du betale en månedlig ydelse til andelsboligforeningen, som dækker foreningens lån, drift og vedligeholdelse. Beslutninger angående andelsboligerne foregår gennem foreningen, som ofte har specifikke retningslinjer man skal følge i forhold til renovering, vedligeholdelse af bolig og udenomsarealer mm.

En andelsbolig er ofte billigere end en ejerbolig

Det er ofte billigere at investere i en andelsbolig end i en ejerbolig. Grunden til det er, at din bolig ejes af andelsboligforeningen, som betaler af på de lån, der er i forbindelse med boligen. Hvis en andelsboligforening har eksisteret i mange år, har de måske næsten betalt foreningens lån ud, hvilket kan vil gøre andelen billigere. Du skal dog være opmærksom på at en gammel forening måske også har brug for, at der foretages renoveringer i en nær fremtid. Hvis ikke de er planlagte og kalkuleret med i andelens pris, skal du være opmærksom på risikoen for en merudgift.

Lån til andelsboliger

Du skal være opmærksom på, at du ved køb af en andelsbolig ikke kan få et kreditforeningslån, som du kan, hvis du køber en ejerbolig. Det lån, du kan optage, er et banklån. Hvis du har brug for, at din andel bliver stillet som sikkerhed i forbindelse med et lån, skal bestyrelsen i foreningen underskrive en erklæring på, at du er andelshaver og har brugsretten til den pågældende bolig. En sådan erklæring benævnes en ”Erklæring om adkomst.”

Få hjælp fra boligadvokat

Inden du køber en andelsbolig skal du undersøge foreningens vedtægter og regnskaber samt den månedlige ydelse du skal betale. Har du ikke selv forstand på regnskaber og økonomi, er det en god ide at få bistand fra en erfaren boligadvokat. Det kan være svært at gennemskue et regnskab og, derfor vil det potentielt kunne spare dig mange penge at få professionel hjælp fremfor at overse et væsentligt aspekt, som kan koste dig mange penge på sigt. Det kan f.eks. være at andelsboligen har stiftet gæld, som du kan komme til at hæfte for eller at renterne på foreningens lån er variable og kan stige.
Boligadvokaten er også behjælpelig med at oprette et korrekt testamente -eller eventuelt samejekontrakt.

Er der en plan for vedligeholdelse?

En anden ting du skal være opmærksom på er som sagt andelsboligforeningens alder og om den er vedligeholdt. Det er en god ide at forhøre sig om, hvornår der er foretaget renoveringer og hvilke samt, hvad planerne er for renovering fremover. I nogle andelsboligforeninger har man en plan for drift- og vedligeholdelse, som man betaler til løbende, så pengene opspares til renoveringsformål. I de tilfælde er det muligt at danne sig et overblik over fremtidige udgifter. Er der ingen plan og ingen opsparing til renoveringer, kan det munde ud i at foreningen bliver nødt til at optage nye lån for at kunne renovere. Dermed stiger den månedlige ydelse, du skal betale.

Når du køber en andelsbolig

Der skal ikke udfærdiges et skøde, når du køber en andelsbolig, som der skal ved køb af en ejerbolig. I stedet for et skøde får du et andelsbevis. Det betyder at udgiften til skødet falder væk. Men der skrives en købsaftale indeholdende pris, overtagelsesdato mm. I købsaftalen er det en rigtig god ide at få indskrevet et advokatforbehold. Med et advokatforbehold er det muligt for dig at frigøre dig fra aftalen uden økonomiske tab. På den måde er du juridisk sikret.