Sådan får du succes med virksomhedens projekter

Artiklen nedenfor er udarbejdet sammen med Display.dk og Kuben Management. Artiklen kan indeholde betalte links.

Langt størstedelen af virksomheder har projekter af større eller mindre grad. Derfor planlægges, implementeres og måles projekter i alle typer virksomheder – uanset branche. Det kan være svært at skabe et succesfuldt projekt, og det er først, når projektet er implementeret, at succesen kan måles. Dog er der nogle forhåndsregler, du kan tage dig, som øger chancen for et godt projekt. Vi giver dig her nogle gode råd til, hvordan du netop opnår succes med dine projekter i virksomheden – uanset om projektet er af lille eller stor størrelse. Herefter vil du være helt klar til at starte et nyt projekt, hvor du har nye og effektive værktøjer i baghånden.

Engager virksomhedens medarbejdere gennem nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan måske virke som en forældet genre, men faktisk er det et yderst godt værktøj til at engagere virksomhedens medarbejdere. Gennem nyhedsbrevet kan projektet fortælles om under hele processen – både tankerne bag projektet, udførelsen deraf samt de efterfølgende resultater. Nyhedsbreve er en nem måde at kommunikere det ud til medarbejderne på. Dog er det ikke nok blot at udarbejde et nyhedsbrev – det er også essentielt, at medarbejderne rent faktisk læser det. Derfor bør nyhedsbrevet være fængende og informerende, og så må det helst ikke være alt for langt.

Brug de rigtige rekvisitter til at få alle med

Mange projekter kræver en del møder, hvor flere mennesker deltager. Det kan både være ledere, ansatte, samarbejdspartnere, kunder og lignende, der deltager i møderne. For at gøre møderne mest spændende og dermed fange alles opmærksomhed, er det en god idé at anvende rekvisitter. Det kan f.eks. være whiteboards, flipovers og opslagstavler. Alle disse remedier kan købes hos Display.dk, og det vil uden tvivl skabe blikfang i mødet. Det kan ligeledes være med til at holde mødedeltagernes koncentration, hvilket er vigtigt. Er deltagerne ikke koncentrerede, vil mødet ikke være brugbart – og så vil det blot være spild af tid.

Forstå konteksten af projektet og arbejd derudfra

Der findes projekter af alle arter. Det kan f.eks. være forandringsprojekter i tider, hvor nye ændringer skal implementeres og accepteres i virksomheden, eller projektudvikling, hvor nye idéer og tiltag skal til. Projekterne kan være eksterne i form af opgaveløsning for kunder, eller de kan være interne i form af forbedring af egne arbejdsgange. Idet typerne er så forskellige, er det ekstremt vigtigt, at konteksten af projektet forstås. En grundig analyse, kritisk blik og søgning af forståelse af vigtig for, at projektet kan lykkes. Så snart konteksten er forstået, kan arbejdsgangene tilrettelægges derudfra.

Sørg for at få tidlig feedback på projektet

En uundværlig del af projektet er feedbacken. Mange indsamler fejlagtigt feedback for sent, hvor nye tiltag alligevel ikke kan tages. Sørg i stedet for at få feedback tidligt, så projektet konstant kan styres i den rigtige og mest effektive retning. Medarbejdere, ledere, kunder, samarbejdspartnere og testpersoner er alle nogle, der kan være med til at udvikle projektet igennem feedback.