Sådan får du styr på dit affald

Flere og flere kommuner har gennem de sidste mange måneder gjort affaldssortering til et krav. Det gavner miljøet, da mere plastik, metal og papir kan blive genbrugt, men samtidig spares der på råstoffer og energiressourcer og røgen fra forbrændingsanlægget bliver mindre skadelig. Affaldssortering i hjemmet er derfor positivt for miljøet, men også affaldshåndteringen er nødvendig, hvis materialer skal genbruges korrekt og så lidt skal afbrændes som muligt.

Sådan sorterer du dit affald

Når det kommer til affaldssortering, er det først og fremmest vigtigt, at du følger kommunens regler. Dernæst kan du selv gøre dit for at optimere din sortering. Først og fremmest er det en god idé at nedbringe dit affald så meget som muligt, dernæst er det en mulighed at have flere affaldsspande eller genbrugsspande i hjemmet, som blandt andet kan være til:

  • Metal
  • Plastik
  • Stof
  • Glas
  • Batterier og elektronik
  • Papir og pap

Hvis du vil sortere så godt som muligt, er det vigtigt, at du ikke springer over, hvor gærdet er lavest. Eksempelvis kan du sortere en dåse med flåede tomater ved først at skylle dåsen for madrester, derefter komme papiret i papirsortering, og sidst komme den rene metaldåse i metalsorteringen. Det er et par ekstra skridt, som måske koster dig et ekstra minut eller to, men som i det lange løb kan gøre meget for miljøet.

Genbrug hvad der kan genbruges

Skal du sortere dit affald korrekt, er det vigtigt, at du genbruger alt det, der kan genbruges. Har du eksempelvis noget gammelt tøj, som ikke er for slidt, kan du donere det til en genbrugsbutik. Er tøjet derimod meget slidt, kan du finde en tøjcontainer, hvor stoffet enten sælges videre eller genbruges til nyt tøj.

Sådan håndterer du dit affald

Bor du i en boligforening, er der højst sandsynligt opsat forskellige molokker eller andet til forskelligt affald, hvilket gør det nemt og overskueligt. Ejer du selv et hus, skal du måske i højere grad stå for affaldssorteringen. Når du har sorteret dit affald, kan du først og fremmest benytte dig af skraldespanden til madvarer og papir. Har du metal, plastik eller andet, der skal genbruges, kan du tage en tur på genbrugsstationen, eller du kan ringe til et firma, som tilbyder affaldshåndtering på den rigtige måde. Et eksempel herpå er firmaet Ejler Chr. Knudsen i Herning og Holstebro, som arbejder med affaldsforebyggelse, genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse.