Nye tendenser i byggebranchen

Den danske byggebranche befinder sig på mange punkter i en forandringsproces. Der byder sig hele tiden nyere metoder og muligheder til i bygge- og anlægsbranchen, og det åbner for mange nye muligheder. Men med til de nye muligheder følger også risikoer.

Byggeriet hører til blandt de dominerende sektorer i Danmark. Det er derfor en branche med stor indflydelse på erhvervslivet og økonomien. Derfor er det meget trist, at man i byggebranchen halter efter på innovation set i forhold til andre lande i verden. Særligt er det ærgerligt, fordi vi i Danmark har gode innovationsprojekter i byggeriet.

Faktisk er vi i Danmark et af de lande, der har adgang til åbne innovationsmetoder, som skal øge innovationshøjden og gøre os mere konkurrencedygtige. Det betyder blandt andet, at industrien kan få støtte igennem økonomiske tilskud, hvis de ønsker at udvikle, afprøve og dokumentere nye innovationsmetoder – særligt med fokus på bæredygtigt byggeri.

Der er igennem de senere år kommet flere og flere nye produktionsmetoder til. Blandt andet har man set, hvordan eksplosionsarbejde er gået fra at udelukkende blive anvendt på store konstruktioner til at kunne anvendes med stor præcision på mindre og mere komplicerede byggeopgaver.

Den teknologiske udvikling og uddannelse af stærke fagkompetencer har gjort projekterne mulige. Det betyder, at man i dag kan tilkalde en sprængningsvirksomhed og få dem til at bortsprænge fundamenter o.l. Det betyder så, at der spares ressourcer i form af både tid og penge, da der skal bruges mindre mandskab og metoden er hurtig. Sikkerheden er naturligvis indtægt som en del af den totale løsning, hvormed alt er på plads for at drage ud og løse konkrete udfordringer i bygge- og anlægsbranchen.

Behov for bedre erfaringsudveksling

På trods af mindre fremskridt, er der stadig stor plads til forbedring af innovationsfremskridt. Der er stadig stor plads til forbedringer, fordi der er behov for mere udveksling af viden og erfaringer mellem industrier og virksomheder. Da byggesektoren udgør 10-20 procent af bruttonationalproduktet, er der behov for fortsat konkurrencedygtighed på tværs af de enkelte faggrupper, så danske virksomheder ikke taber terræn. Danske virksomheder skal med andre ord sadle op til innovationsfremdrift og udnytte kombinationen af viden og håndværk.