Kort om kontanthjælp

Kontanthjælp er en ydelse for folk over 30 år, der sikrer, at borgere, der ikke kan forsøge sig selv pga. en social faktor, såsom dødsfald i familien eller sygdom, ikke står fuldstændigt uden midler. Der er dog en masse forskellige regler på området, der også er omgærdet af mystik. Derudover, er menneskerne på ydelsen dybt stigmatiserede og er ofte oppe i medierne, hvor ydelsen debatteres heftigt og ofte. Hvis du skal være berettiget til kontanthjælp, er der dog en masse forhold, som du skal opfylde og det kan være ret svært at hitte rede i, hvad du rent faktisk må og ikke må på kontanthjælp.

Hurtigt om reglerne

Du skal først ansøge hos kommunen og bliver inviteret til samtale senest en uge efter ansøgningen er modtaget. Du bliver enten erklæret jobparat eller aktivitetsparat, når du bliver erklæret egnet af kommunen. Der er forskellige tilbud til de to klasser og det er jobparate, som skal søge jobs og indberette deres aktivitet på Jobnet ligesom folk på dagpenge og andre ydelser. Aktivitetsparate, får derimod tilbudt aktiviteter, der skal gøre dem jobparate. Du bliver erklæret jobparat, hvis kommunen mener, at du kan være i arbejde indenfor 3 måneder.

Hvor meget kan man få?

Det handler om en række faktorer såsom børn, formue og ægtefælles indtægt. Som udgangspunkt er satsen for en 30-årig person uden børn på 11.282 kr. hvor alle de førnævnte forhold spiller en rolle i, hvor meget man rent faktisk kan få udbetalt. Man må heller ikke have en formue på over 10.000 kr. og 20.000 sammen med en ægtefælle. For personer under 30 år gælder det, at man kan modtage 3.509 kr. som hjemmeboende og 7.272 kr. som udeboende, hvis man er på kontanthjælp med ungesats.

Det er en rigtig vanskelig jungle at navigere i og alle reglerne gør det ekstremt kompliceret, men for mange er det den eneste mulighed.