Køb andres virksomhed og gør det til din egen

Hvis du går rundt og drømmer om at starte din egen virksomhed, så kan det være en god idé at kigge på at købe en allerede eksisterende virksomhed. Alt efter hvad dine motiver med en virksomhed er, så er det er det vigtigt først at blive klar på hvilken type køber du er.

 

Strategisk

Køber vil ofte af strategiske grunde erhverve sig firmaets knowhow, produkter eller fordele ved eventuel sammenlægning (en evt. konkurrent).

Denne køber vil oftest være den mest oplagte kandidat, set fra sælgers synspunkt. Den strategiske køber vil vide, hvad han snakker om, have de nødvendige kompetencer og vil også være villig til at betale en lidt højere pris for at få virksomheden.

 

Arvinger eller beslægtede

Mange der sælger deres virksomhed, ser gerne, at den fortsat bliver i familien. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at sælgers ønske overvejende er baseret på følelsesmæssige forhold, og at kompetencer indenfor ledelse og finansiering sjældent er den afgørende faktor. Det er ligeledes vigtigt at få afklaret de familiemæssige forhold, så de ikke kommer til at stå i vejen for virksomhedens fortsatte fremgang.

 

Privat

Allerede ansatte i firmaet vil falde under denne kategori. Oftest vil en eller flere ledende medarbejdere være kandidater til et køb. Fordelen er, at de kender firmaet indefra og derfor vil have gode forudsætninger for at kunne drive virksomheden videre. Dog vil de som oftest ikke have kapitalen til at kunne købe virksomheden, og sælgerfinansiering kan komme på tale. Her vil en glidende overgang/overtagelse være det mest realistiske, både ledelsesmæssigt og økonomisk.

 

Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken

Der er masser af fordele ved at købe en allerede etableret virksomhed. Du har allerede en kundegruppe, indtjening, leverandører, personale, lokaler og en produktion. Du skal selvfølgelig også være opmærksom på de udfordringer, der følger med ved at eje en virksomhed, og det skal du sætte dig godt ind i. Det kan være skatteforhold, lønforhold, kundegarantier, miljø osv., så sørg for at have den rette form for rådgivning, som du kan tage med på råd, også inden du beslutter dig for at blive virksomhedsejer. Læs mere om køb af virksomhed her.