Hvad er en god leder? – En der tør tage de svære beslutninger

Følgende indhold er sponsoreret

Det er ikke altid nemt at være leder, men det er ikke noget at klynke over. Det skal være en passion at være chef og man skal hele tiden ønske at kunne udvikle sine kompetencer. Man kan hele tiden blive en bedre leder og rette sin virksomhed mod de mange ændringer der hele tiden sker i samfundet, teknologisk og politisk. Man kan ikke være venner med alle, slet ikke når man er leder.

 

Stå fast på beslutningerne

Som leder af en virksomhed, ligemeget hvilke, har man ansvaret for de helt store fremskridt. Det kræver beslutningskraft og at kunne stå fast ved sine beslutninger som leder. Det er er en svær balance at skulle holde fast på sine handlinger og samtidig lytte til sine kollegaer, for gode indspark. For at være en helstøbt leder er det ikke nok at være dygtigt til personaleledelse, man skal også kunne træffe og gennemføre både svære og upopulære beslutninger.

Som topleder vil man altid skulle træffe overordnede, strategiske beslutninger, så her er handelkraft en absolut nødvendighed kompetence. I ledelses lagene nedenunder træffes der naturligvis ikke beslutninger på helt samme niveau, men når det skal ske, må lederen ikke være vag.

Etablering af nye systemer

Det kan være noget af en omvæltning for de ansatte at skulle forholde sig til et helt nyt system. Det kan tage tid og det handler om en virkelig god indkøring fra ledelses side. Det er vigtigt at man selv har sat sig hundrede procent ind i det nye system. Der er selvfølgelig noget der hedder en prøveperiode, hvilket altid er en god ide. Det er dog vigtigt at gøre det klart for de ansatte, at det er sådan det bliver fremover og alle skal gøre deres bedste for at bidrage til etableringen af det nye system.

Der kan være tale om mindre dele af arbejdsprocesserne der bliver optimeret eller større systemer, som er langt mere omfattende. Microsoft Dynamics NAV er et eksempel på en komplet ERP-løsning. Det hjælper dig til at drive en sund forretning, hvor det bliver nemmere at optimere og digitalisere forretningsprocesser. Man skal finde den korrekte løsning der understøtter netop din virksomhed og giver det bedste overblik over virksomhedens økonomi. Du får det rette datagrundlag til at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger.

 

Vær ydmyg men standhaftig

En leder skal altid være ydmyg over for det ansvar, man får pålagt, og man skal altid være bevidst om, at man sidder med medarbejdernes fremtid i sine hænder. En enkelt beslutning kan ændre en hverdag radikalt, men det er et ansvar, som ledelse også indebærer, og som man skal forvalte på bedst mulige måde, og nåt de svære beslutninger skal træffes.

I den ene ende af skalaen, har man også ansvaret for at få ansat de helt rigtige folk, med de helt rigtige kompetencer. Det en ledelsen der har den bedste ide om hvor de vil have virksomheden hen i fremtiden, hvilket også giver dem et stort ansvar i forhold til rekruttering. Der er dog efterhånden mere hjælp at hente på dette område fra de bedste headhunters i Danmark.

En anden svær ting man skal forholde sig til som leder, er særligt fyrringer af ansatte. Det er selvfølgelig svært på forskellige måder alt efter virksomhedstørrelsen. Hvis man har en stor virksomhed har man måske ikke et personligt forhold til de udsatte ansatte, men det kan skabe noget af et ramaskrig, hvis det er en stor fyrringsrunde. Modsat kan det være mere personligt at skulle fyre ansatte i mindre virksomheder, hvor der er en chance for man er kommet tættere på dem.