Har jeres virksomhed en politik om alkohol og stoffer?

Når man er på arbejde, er det vigtigt at være klar i hovedet og have styr på, hvad der foregår omkring en. Derfor er det vigtigt at ikke være påvirket af hverken alkohol eller stoffer, da det er med til at sløre dine sanser, og hermed gøre dig ude af stand til at varetage dit arbejde ordentligt. De fleste arbejdspladser har en politik om stoffer og alkohol, og det er særdeles vigtigt at have. Ved at have en politik, gør det nemlig medarbejderne bevidste om, hvad der er ok, og hermed vil de fleste medarbejdere ikke møde på arbejde påvirkede.

Til firmafesten

Hvis din arbejdsplads skal holde en firmafest, er det også særligt vigtigt at have politikker omkring alkohol og stoffer. Hvis I ikke har det, er der ingen grænser for, hvad medarbejderne må indtage. Hvis I normalt har en politik om, at man ikke må indtage alkohol på arbejdspladsen, er det en dårlig idé at afholde firmafesten på arbejdspladsen. Her kan det anbefales at holde firmafesten et andet sted, så medarbejderne ikke begynder at forbinde arbejdspladsen med alkohol og lignende. Herudover er det vigtigt at gøre medarbejderne opmærksomme på jeres politikker, så der ikke hersker tvivl om det.

Hjælp medarbejderne

Hvis du mistænker en medarbejder for at være påvirket af alkohol eller stoffer på arbejdet, er der en række ting du som arbejdsgiver kan gøre. Du kan først og fremmest tale med medarbejderen om problemet. Hvis medarbejderen siger, at han/hun ikke er påvirket, er du nødt til at se tiden an, og samtidig vurdere situationens alvor. Hvis det er et kraftigt alkoholmisbrug, er det nødvendigt med alkoholbehandling. Hvis du derimod tror, der er tale om stoffer, kan du bede vedkommende om at tage en narkotest.

Hvordan virker en narkotest?

En narkotest kan teste efter spor af stoffer i kroppen, enten via spytprøve eller urinprøve. I en urinprøve er det for eksempel muligt at måle kokain i 1-3 dage efter indtaget, mens metadon kan spores i kroppen op til 14 dage efter indtaget. Mange narkotikatests kan måle op til 7 forskellige stoffer i kroppen.