Har I styr på byggepladsen?

Byggepladsen viser sig ofte sin et miljø, der kræver stor respekt for at undgå arbejdsulykker. Af samme årsag er det et krav, at man som bygherre udpeger en sikkerhedskoordinator, som er ansvarlig for at koordinere og kontrollere de enkelte sikkerhedsforanstaltninger, der skal virke præventivt.

Ofte kræver større byggeprojekter en erfaren koordinator, der kan overskue selve byggepladsen, men også til- og afgangen af håndværkere, maskiner og materialer. Kort sagt kræver det en person, der har fuldt overblik over det særlige økosystem, som en byggeplads er.

Det handler både om sikkerhed og ansigt udadtil

Når man som bygherre vælger sin sikkerhedskoordinator, sender man både signaler til sine arbejdere og den omkringliggende verden.

For det første signalerer man til arbejdsstyrken, at man tager sig af dem og varetager deres sikkerhed, fordi de er mennesker og skal kunne færdes uden at føle fare. Dernæst sender man ligeledes vigtige signaler til investorer og interessenter om, at det byggeri de er involverede i, lever op til alle sikkerhedsforanstaltninger og forløber både bygmæssigt og etisk forsvarligt.

Som firma er du naturligvis interesseret i begge dele. Dels fordi du gerne vil kunne indgå aftaler med dygtige håndværkere og entreprenører, men også fordi du skal beskytte dit renomme. Glemmer man sidstnævnte, kan det blive fatalt for virksomheden, såfremt der opstår ulykker. Den slags PR er elsket af medierne og risikerer at blive en uheldig sag, der blæses op over hele landet – måske endda uden for landets grænser.

Vælg en virksomhed med styr på lovgivningen

Fordi sikkerhed er en væsentlig del af at arbejde på en dansk arbejdsplads, er det vigtigt, at loven overholdes. Både på grund af førnævnte risiko for dårlig omtale, men også fordi, der venter store bøder til de firmaer, der ikke har styr på arbejdsmiljølovgivningen.

Du skal derfor altid sørge for, at dit firma kun er en del af et professionelt og sikkert koordineret byggeprojekt. Sørg derfor for at udpege en dygtig og erfaren sikkerhedskoordinator, der både har den byggetekniske indsigt og kan holde tråd i de mange sikkerhedsforanstaltninger, der hører hjemme på byggepladsen.