I en virksomhed er det særdeles vigtigt, at medarbejderne hele tiden føler sig friske og går op i deres arbejde, mens sundheden naturligvis også skal opprioriteres. Dette kan dog være en smule svært, hvis et arbejde går ud på at skulle foretage mange tunge og gentagende løft i løbet af en arbejdsdag, hvilket for mange i værste fald kan lede til arbejdsskader, sygedage og lignende. Det er ikke ligefrem noget, der skaber fremdrift i et firma, hvorfor det kan være en fordel at foretage nogle investeringer, hvilket eksempelvis kunne være udstyr, der kan foretage de tunge og gentagende løft. Her vil man så opleve, at medarbejderne ikke skal foretage de mange løft, mens sådant udstyr også kan højne medarbejdernes optimisme og aktivitetsniveau, hvilket har en fremdrivende effekt.

Nyt udstyr til medarbejdere kan forbedre arbejdsmiljøet og gøre arbejdsdagen enklere

Sådant løfteudstyr kunne eksempelvis være en svingkran, der i al sin enkelhed vil kunne foretage stort set alle de løft, der i løbet af en arbejdsdag skal tages, inden for et begrænset område. Dette kunne eksempelvis være inden for en radius på omtrent 2-5 meter, hvilket afhænger af, hvor stor en model man vælger. Det er nemlig sådanne løft, der er med til at gøre arbejdsdagene meget hårde for medarbejdere, hvorved arbejdsmiljøet også kan forbedres gevaldigt med en svingkran, der overtager disse løft. Man skal dog have og benytte nogle gode overvejelser og betragtninger for at finde frem til den rette model af svingkran, og dette er blandt andet gældende for længden af selve svingarmen og højden af svingkranen. En høj model med en lang svingkran egner sig godt til situationer, hvor emnerne skal løftes i et højere leje over en længere afstand, og dette er naturligvis ikke nødvendigt, når emnerne hverken skal løftes højt eller langt.

Løftekapaciteten bør overvejes nøje

Svingkranerne fås med flere forskellige løftekapaciteter, hvor det laveste er omkring de 15 kg, mens de største emner må have en vægt på op mod 2000 kg. Derfor kan det også være meget fordelagtigt at afstemme vægten af de forskellige emner, der skal løftes, med kranens løftekapacitet. Dette er en god ide, da man eksempelvis belaster kranen meget, hvis man løfter for tunge emner, og dette kan i værste fald medføre, at emnerne bliver tabt, eller kranen går itu. Man skal derfor vælge svingkranen med omhu og have undersøgt nøje, hvor meget de emner, man løfter rundt på, vejer, således man finder frem til den mest passende variant, der optimerer arbejdet. Optimeringer er altså stort set altid mulige at lave på arbejdspladser, og brugertilpasset løfteudstyr er en af de, der både optimerer medarbejdernes forhold og effektiviteten i arbejdet.