Find skjult skimmelsvamp og kom problemet til livs

billede af skimmelsvampHvis I oplever problemer med indeklimaet i hjemmet eller på arbejdspladsen, kan det skyldes skimmelsvamp, også hvis det ikke er umiddelbart synligt, i form af skjolder eller plamager, på eksempelvis vægge og lofter.

Det er ikke alle mennesker der reagerer på skimmelsvampe, men dem der gør, kan opleve et eller flere af følgende symptomer:

  • Gener i luftveje, i form af tilstoppet næse, hæshed eller hoste
  • Koncentrationsbesvær
  • Træthed
  • Hovedpine
  • Svimmelhed og/eller koncentrationsbesvær
  • Svie og kløe i øjne eller på huden

Der er som nævnt forskel på hvordan forskellige mennesker reagerer men undersøgelser viser, at allergikere er særligt udsatte og, at det samme gælder børn og kvinder, der ofte vil reagere kraftigere end mænd.

Skimmelsvampe lever i såkaldte kolonier, som spreder sig ved at frigive sporer, som derefter begynder at vækste på steder, hvor de rigtige betingelser er til stede, i form af fugtige områder, med lav luftcirkulation.

Det er de stoffer i sporerne mange mennesker reagerer på, i form af blandt andet mikropartikler, svampegiftstoffer og såkaldte glukaner.

Skimmelsvampe afgiver desuden lugtpartikler, som afgiver en lugt der er blevet beskrevet som muglugt, eller lugten af gammelt sommerhus eller jordslået.

I mange tilfælde er skimmelsvamp umiddelbart synlig, ligesom kilden er nem at erkende. Baggrunden kan være tidligere vandskader, dårlig udluftning i vaskerum eller badeværelser eller skader i eksempelvis tagkonstruktioner, der gør at vand og fugt kan trænge ind.

Andre gange kan kolonierne gemme sig i skjulte hulrum, og skyldes skjulte skader eller konstruktionsfejl i bygningen der gør, at der opstår gode levevilkår for svampene.

Hvis man vil undersøge for skjult skimmelsvamp, skal man have hjælp fra et firma, der er certificeret til at udføre luftprøver, hvor organisk materiale fra svampe kan opsamles og analyseres.

Den mest anvendte og bredest anerkendte metode i Danmark, hedder ”Mycometer-air”. Her bliver der anvendt særligt udstyr til først at skabe luftcirkulation i lokalet så eventuelle skimmelpartikler bliver frigivet, derefter bliver luften filtreret igennem et særligt apparat og eventuelt indhold kan så analyseres, ved hjælp af en akkrediteret metode. Derefter vurderes mængden og det kan konstateres, hvorvidt indholdet overstiger det normale baggrundsniveau. Der vil nemlig næsten altid være spor af skimmelsvampe, men analysen kan bruges til at vurdere, hvorvidt der er tale om levende skimmel, som stammer fra bygningen.

Skjult skimmelsvamp, hvad nu?

Hvis prøverne viser at der er forhøjet niveau af skimmel i luften, og der ikke er en direkte synlig årsag, er det nødvendigt at få undersøgt bygningen for at finde roden til problemet.

Dette gøres ved at hyre en fagmand, eksempelvis en håndværker eller en bygningskonstruktør, med erfaring i hvor skimmel kan gemme sig og, i hvad der kan være grunden til at fugt ophobes, og skabe vækstbetingelser for skimmel.

En god metode er at bruge et professionelt termisk kamera, som kan afdække kuldebroer, skabt af fugt, ligesom en almindelig fugtmåling af vægge, gulve og lofter, kan være en god indikator.

Ofte vil man finde en skjult sprække i konstruktionen, et rør der er utæt eller lignende. Derefter kan man få behandlet skimmelsvamp med eksempelvis damp eller svampedræbende middel, og få udbedret skaden.