Deleøkonomi vinder frem i dansk erhverv

Deleøkonomien går i disse dage stødt frem i popularitet. Båret af store og kendte koncepter som Über og AirBnB har de deleøkonomiske platforme haft stor kontinuerlig vækst hos privatforbrugeren, men også i det danske erhverv er der en stigning i deleøkonomi og den cirkulære økonomi.

Det er positive tegn for virksomheder og for de energiplaner, der skal sikre, at vi ikke bruger for mange ressourcer på at producere unødvendigt.

Deleøkonomi og cirkulær økonomi skaber nye forretningsmuligheder

Både deleøkonomi og den cirkulære økonomi har vist sig at skabe værdi for danske virksomheder.

Det fortæller de blandt andet hos Nordic Trailer, som lever af deres specialproducerede maskintrailer, der produceres via et givende samarbejde i Tyskland. Dette samarbejde er med til at give en specialiseret og ressourceeffektiv produktion, der accelererer omstillingen hos Nordic trailer. Konkurrenceevnen styrkes derved hos den danske virksomhed, der tilmed arbejder for at opnå en endnu større grad af cirkulær økonomi, hvor man ikke blot deler design af produkter, forarbejde, benyttelse og distribuering med den tyske partner, men også arbejder på at dele råvarer og halvfabrikata i større grad med henblik på maksimal genanvendelse. Mønstret viser sig på tværs af mange danske SMV, hvor partnerskaber etableres til fælles fordel.

Partnerskaber bidrager til FN’s verdensmål

Ovenstående eksempel er et af de tiltag, der foruden at styrke virksomhederne, bidrager til CSR mål overalt i verden.

CSR er blevet et omdrejningspunkt for at indgå samarbejder og alliancer med sin branche, sine leverandører eller måske endda en civilsamfundsorganisation.

Med til partnerskabet følger der ofte en vidensdeling, som bidrager til nye teknologiske muligheder og bæredygtighed. Her får både de enkelte virksomheder og brancherne glæde af de præmisser, som vækst og viden får lov at udfolde sig på.

Tænk stort på tværs af verden

Takket være de teknologiske hjælpemidler, får virksomhederne mulighed for at inddrage hele samfund i deres idé- og løsningsforslag. Forbrugere og virksomheder kommer i større grad til at smelte sammen i de samme interesseområder, hvilket allerede har givet den danske industri flere case eksempler på, hvordan man kan tænke i alt fra bæredygtighed til globale mål med lokale perspektiver.

Kombinationen af forbrugerens involvering, det store pres fra investorer samt omverdens medieblik på de dygtige frontløbere vil alt sammen blive udslagsgivende for vores måde at tænke forretningsstrategi og partnerskaber på.