Afskedige medarbejdere – på en god måde med et outplacement forløb

At skulle afskedige en eller flere medarbejdere er aldrig rart. Det er en af de knap så sjove ledelsesopgaver. Lige meget om der er gode grunde til at gøre det. For medarbejderen kan det måske komme som et chok. Hvilket med stor sandsynlighed vil skabe en reaktion fra medarbejderen. Det kan være, at vedkommende bliver meget sur, frustreret eller ked af det.

Sådan kommer begge parter godt videre efter en afskedigelse

Med et outplacement forløb sikrer I som virksomhed, at både I og jeres medarbejdere kommer godt videre. Det vil foregå på den måde, at I som virksomhed får forretningsorienteret rådgivning. De medarbejdere, som I må tage afsked med, får mulighed for at tale med en coach.

Ved at vælge denne løsning vil I som virksomhed have en sparringspartner hele vejen igennem og dermed også få hjælp til at holde fokus på jeres forretning, samt de medarbejdere som skal blive i virksomheden.

Hvad den opsagte medarbejder får ud af sådan et forløb

Det kan være en dybt frustreret medarbejder, som nu står uden job. Dermed kan der være en stor usikkerhed omkring fremtiden. Hvad der skal ske, hvordan økonomien ser ud, eller hvilken retningen medarbejderen nu skal bevæge sig i? Med dette forløb bliver der taget hånd om alt dette.

Konkrete eksempler på, hvad medarbejderen vil få:

  • Støtte og en hjælpende hånd omkring opsigelsesperioden
  • Personlig sparring og coaching
  • Værktøjer, som kan bruges til den videre jobsøgning
  • Rådgivning omkring CV, ansøgning samt LinkedIn profil
  • Et individuelt karriererådgivningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i situationen. Her vil der være fokus på, hvad medarbejderens kernekompetencer er samt vedkommendes styrker og svagheder

Hvilken betydning forløbet har for jer som virksomhed

På trods af at en eller flere medarbejdere bliver opsagt, så bliver de ikke efterladet. Derimod bliver de støttet til at begive sig videre i arbejdsliv. Ved at gøre det vil I som virksomhed både gøre en forskel for de opsagte medarbejdere, men også for jeres brand. Det vil skabe en stor signalværdi, som vil have en stor betydning for både nuværende og fremtidige medarbejdere.